Zajímavosti

 

Výzkum lesního ekosystému

Lesní správa Černá Hora spolupracuje s Ústavem ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na revíru Kuničky se poblíž obce Němčice nachází výzkumná stanice Rájec – Němčice pro studium lesního ekosystému smrkového lesa. V Letech 1975-1980 probíhal ve stanici dílčí projekt programu UNESCO Člověk a biosféra. V roce 1992 byla činnost ve výzkumné stanici méně intenzivní. V současné době je ve stanici realizován výzkum Les a dřevo.

Výlet plný bledulí

V Údolí Chlébského potoka, což je i místopisný název přírodní památky, rostou bledule v podhorském potočním luhu bystřinného toku v nadmořské výšce kolem 500m. V březnu se zde pod ještě holými olšemi a jasany objevují koberce sněhobílých zvonečků se žlutými okraji, mezi nimi pospíchá křišťálově čistý potok. Vydáte-li se po zelené turistické značce od kostela v obci Nedvědice na osadu Chlébské a podél potoka dojdete až do údolí v lese, kde je samotné centrum památky a koberce bledulí jsou zde nejkrásnější.

Druhá lokalita je rovněž přírodní památkou a jmenuje se Hersica. Nachází se ve vrcholové části Sýkořské hornatiny kolem pramenného úseku potoka Besének, kde se zachovaly zbytky přirozených a přírodě blízkých mokřadních ekosystémů. A právě zde ve výšce 610 – 660 m nad mořem rozkvétají bledule přibližně o týden později. Hersicu najdete vpravo vedle silnice z obce Bedřichov u Lysic do obce Černovice. Místo poznáte podle křížení potůčku se silnicí a ústí lesní cesty.