Myslivost a rybolov

 

Myslivost

Lesní správa Černá Hora ve vlastní režii provozuje myslivost v honitbě Černá Hora – Bukovice s rozlohou 1050 ha s chovem zvěře srnčí, dančí a černé.

V této režijní honitbě pořádá lesní správa zpravidla dva hony ročně pro své zaměstnance a pozvané hosty se srazem u lovecké body na Suché Louce. V této honitbě je možné také lovit zvěř formou poplatkového odstřelu.

Honitby spadající pod LS Černá Hora
Seznam honiteb – výběrová řízení
Rybolov

Lesní správa Černá Hora vlastní také rybářský revír Punkva 1 s možností poplatkového rybolovu:

Rybník Fönteich v Lenčově se nachází v malebném údolí nad zámkem Rájec-Jestřebí. V tomto rybníku chováme tyto druhy ryb: Kapr, Amur a Lín. Doba rybolovu je od 1. 5. do 30. 9. běžného roku za předpokladu dodržování rybářského řádu a povolenky k rybolovu. Povolenku je možno zakoupit na lesní správě zájemcům s platným rybářským lístkem pro mimopstruhové vody.

Pro pstruhové vody je možno využívat rybářský revír na říčce Punkvě, která protéká krásným údolím Moravského krasu. Na tomto revíru je možno lovit od ústí do řeky Svitavy po most u Skalního Mlýna, kde se může každý rybář i občerstvit po zdárném úlovku. Doba rybolovu je od 1. 6. do 31. 8. běžného roku. Na této říčce je možno lovit tyto druhy ryb: Pstruh potoční, Pstruh duhový, Siven americký a Lipan podhorní. Protože se tento revír nachází v chráněném území Moravského krasu má lesní správa povoleno od CHKO Moravský Kras prodávat každoročně pouze 20 ks povolenek k rybolovu za předpokladu dodržování platného rybářského řádu a vlastnictví rybářského lístku na pstruhové vody.