Lesní pedagogika

 

Zaměstnanci lesní správy se intenzivně věnují lesní pedagogice. Vyškolení lesní pedagogové – Jaroslav Špaček, Mario Lanča pořádají během roku pro žáky z okolních škol Tišnovska, Blanenska, Boskovic a Černé Hory různé poučné tematické vycházky za vydatné pomoci ostatních kolegů z lesní správy. Zábavné a poučné povídání o lese, zvěři i celé přírodě nadšeně vnímají nejen žáci základních a středních škol, ale i nejmenší děti z okolních mateřských školiček. Témata vycházek jsou zaměřena podle věku zúčastněných.

Pan Jaroslav Špaček organizuje setkání zaměřené také i na dospělé zájemce, např. Sobotní vycházka za česnekem medvědím na kopec Jahodná mezi Lomnicí a Tišnovem.

Jednou ročně pořádá lesní správa „Den s LČR“, na který se žáci velice těší. Formou soutěží – Soutěžní stezka „Les Kamarád“, si všichni účastníci vyzkouší své znalosti o lese. Zpestřením celého dne je jistě i předvedení westernové jízdy na koni naším revírníkem, nebo ukázky sokolnictví, stromolezectví, loveckých plemen psů apod. Nechybí také ukázky práce lesní techniky a výstavka výrobků ze dřeva.

Vše je doplněno odborným výkladem, hudbou a samozřejmě i vyhlášením výsledků, předáním diplomů, pohoštěním a drobnými odměnami pro zúčastněné žáky. Pro velký zájem (150-180 účastníků) se pořádá tento den jednou v areálu hotelu Myslivna v Nedvědici a podruhé na Jižním Portále v Újezdě u Černé Hory tak, aby se mohly zúčastnit školy z různých regionů.